fizyczny


fizyczny
fizyczny I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, fizycznyni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odnoszący się do zjawisk, którymi zajmuje się fizyka; dotyczący fizyki; fizykalny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Właściwości, cechy fizyczne. Jednostki fizyczne. Badania fizyczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dostępny zmysłom, materialny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Świat fizyczny. Prawa, zjawiska fizyczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odnoszący się do przyrody i ukształtowania powierzchni Ziemi': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mapa, geografia fizyczna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący organizmu ludzkiego, ciała; cielesny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kondycja, siła, tężyzna fizyczna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący seksu; seksualny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pociąg fizyczny. Zbliżenie fizyczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dotyczący pracy mięśni, siły; oparty na sile'; Praca fizyczna. Pracownik fizyczny. Przemoc fizyczna. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'mający związek ze sportem, gimnastyką; sportowy, gimnastyczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ćwiczenia fizyczne. Wychowanie fizyczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}fizyczny II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ia, pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'robotnik pracujący fizycznie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zatrudnić fizycznych.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}chemia fizyczna; osoba fizyczna {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • fizyczny — fizycznyni 1. «dotyczący fizyki, zjawisk, którymi zajmuje się fizyka» Ciało, środowisko fizyczne. Gabinet fizyczny. Cechy, prawa, wielkości fizyczne. Laboratoria, narzędzia fizyczne. ∆ Chemia fizyczna «nauka zajmująca się badaniem zależności… …   Słownik języka polskiego

  • fizyczny — Niewykwalifikowany pracownik fizyczny Eng. An unqualified menial worker; an unskilled laborer …   Słownik Polskiego slangu

  • fizyczny — Coś jest, staje się fizyczną niemożliwością zob. niemożliwość 1 …   Słownik frazeologiczny

  • chemiczny — «odnoszący się do chemii; związany z chemią» Analiza chemiczna. Proces chemiczny. Zjawisko, doświadczenie chemiczne. Skład, składnik, środek chemiczny. Budowa chemiczna. Substancja chemiczna. Przemysł, kombinat chemiczny. Laboratorium chemiczne …   Słownik języka polskiego

  • matematyczny — 1. «dotyczący matematyki, wchodzący w jej zakres, oparty na jej metodach; stosowany w matematyce» Formuła, metoda matematyczna. Rozumowanie, równanie, zadanie matematyczne. Wzór matematyczny. Szkoła matematyczna. Wydział matematyczny uniwersytetu …   Słownik języka polskiego

  • przemóc — dk XI, przemócmogę, przemócmożesz, przemócmóż, przemócmógł, przemócmogła, przemócmogli, przemócmógłszy rzad. przemagać ndk I, przemócam, przemócasz, przemócają, przemócaj, przemócał, przemócany 1. «zwyciężyć, pokonać kogoś w walce, zawładnąć… …   Słownik języka polskiego

  • Охорович — (Юлиан Ochorowicz) польский публицист и естествоиспытатель. Род. в 1850 г.; окончил варшавский унив. по естественному фак.; недолго был доцентом львовского унив. В своих журнальных статьях О. являлся представителем типичного варшавского… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Охорович Юлиан — (Ochorowicz) польский публицист и естествоиспытатель. Род. в 1850 г.; окончил варшавский унив. по естественному фак.; недолго был доцентом львовского унив. В своих журнальных статьях О. являлся представителем типичного варшавского позитивизма . В …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ЛЕНИН — (Ульянов) Владимир Ильич (1870 1924) один из создателей марксизма ленинизма, первый руководитель тоталитарного коммунистического советского гос ва. Возглавив Революцию 1917, Л. сумел путем искусных политических действий и масштабных актов насилия …   Философская энциклопедия

  • École polytechnique de Silésie — Nom original Politechnika Śląska Informations Fondation 1945 Type Université publique Localisation Coordonnées …   Wikipédia en Français